Akıllı Şehirler

Akıllı Binalar: Yeşil Kentsel Ortamlar Yaratmak

Akıllı Binalar: Yeşil Kentsel Ortamlar Yaratmak. İnşaat şirketleri iklim sorumluluğunu göz ardı edemez ve geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar bunu kanıtlamıştır. Karşılaşılan muazzam kişisel, profesyonel ve politik zorluklara rağmen, sürdürülebilirlik halk arasında önemli bir konuşma noktası ve işletmeler için önemli bir farklılaştırıcı olmaya devam etti.

Yeşil Sanayi Devrimi Yeşil Binalar

Yeşil Sanayi Devrimi ‘ne yönelik 10 maddelik planının bir bölümü olarak öne çıkan ‘Yeşil Binalar‘ ile, inşaat sektörüne şüphesiz bir ışık tutulacak ve bunları alamayan şirketler için para cezaları ve itibar kaybı yaşanması muhtemeldir.

İlgili Makale: 7 Akıllı Bina Sistemleri Otomasyon Teknolojisi

Bu girişimle birlikte toplam karbon ayak izinin yaklaşık %40 katkıda bulunan yapılı çevre ile bina geliştiricilerinin ve profesyonellerin oynayacakları önemli bir rol olduğu açıktır.

Bu baskı, inşaat şirketleri ve bina yöneticileri için giderek daha belirgin hale geldi. Müşteriler ve yasa koyucular, onları verimli bir maliyetle hızlı ve etkili karbon azaltımı sağlayan binalar tasarlamaya ve sunmaya zorluyor.

Bu ancak temellerine dijital teknolojileri ve verileri yerleştiren yeni nesil akıllı binalar inşa etmekle mümkün.

Şehirleri Daha Akıllı Yeniden İnşa Etmek

Binaların zaten kârlı olmayan enerji tüketiminin maliyetini artıracak kilit düzenleyici politika kararları bekleniyor.

Gelecekteki koşullar – örneğin CO2 fiyatlandırması gibi – daha fazla maliyet yaratacak ve aynı zamanda enerji verimli olmayan binaların değerinde hızlı bir düşüşe neden olacaktır.

Bina sahibi veya yöneticisinin gözünde bina stoğu ne kadar erken geleceğe hazır hale gelirse o kadar iyidir.

Yönetmelikler sadece müşterileri değil inşaat şirketlerini de etkileyecektir. İnşaat firmalarının artık projelerinin karbon etkisini tam yaşam döngüsü perspektifinden ölçmesi ve sınırlaması gerekiyor.

Örneğin Birleşik Krallık Yeşil Bina Konseyi ( UKGBC ) Çerçevesi, inşaat işinin tüm aşamalarında karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Buna ve uygulamaya konulacağından emin olunan diğer standartlara uymak için inşaat şirketlerinin, iyileştirme alanlarını ve karbon azaltma fırsatlarını belirlemek için projelerinde tüm yaşam boyunca bir karbon değerlendirmesi yapmaları gerekecektir.

Karbon Etkilerini Ölçme ve Net Sıfır Sonucuna Ulaşmak

En büyük etki için, bu birden çok aşamada gerçekleştirilmelidir – ilki konsept tasarım sırasında veya en azından teknik tasarım çalışması başlamadan önce gerçekleşir.

Karbonsuzlaştırmanın en başından itibaren dikkate alınmasını ve projenin sonraki tüm aşamalarında çaba gösterilmesini sağlar.

Daha sonra, pratik tamamlama aşamasında, inşaatçıya karbon etkilerini ölçme ve net sıfır yapıya ulaşmak için neyin dengelenebileceğini görme fırsatı veren son bir değerlendirme yapılmalıdır.

Bununla birlikte, karbondan arındırmaya yönelik tam bir yaşam döngüsü yaklaşımı, binanın işletim aşamasının da dikkate alınmasını gerektirir. İnşaatçılar, bir binanın tüm yaşam döngüsünde oynayacakları hayati ancak genellikle gözden kaçan bir role sahiptir.

Geleneksel binalarda, önemli bilgileri takip etmek için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayan dijital olarak bağlı sistemler nadiren bulunur.

Yöneticiler, olumlu bir müdahale yapmak için içgörüye ihtiyaç duyarlar, ancak bu içgörü, inşaat sırasında teslim edilmesi gereken gerçek zamanlı sürekli verilere bağlıdır.

SEE: Akıllı Şehirlerin Oluşturduğu Gizlilik Riskleri

Yeni yıla girerken, bir inşaat şirketinin bunu sağlama yeteneği, Akıllı bina teknolojisini benimsemelerine bağlı olacaktır.

Eğer gerçekten daha çevreci bir yapı inşa edeceksek, başlangıçtan işletmeye kadar her inşaat aşamasının merkezine dijital teknoloji ve karbonsuzlaştırmanın yerleştirilmesi gerekecektir.

İnşaat şirketleri, en yeni dijitalleştirilmiş araçları ve yetenekleri şimdi uygulayarak, benzeri görülmemiş içgörünün kolaylaştırılmasından ve gelişmiş rekabet farklılaşmasından yararlanacak.

Okumaya Devam Edin: Akıllı Şehirler Siber Güvenlik Korumaları Kadar Akıllıdır

Akıllı Binalarda Iot ve Sensör Gereksinimleri 

Her şeyden önce, bu akıllı binalar, enerji altyapısının kilit noktalarına gömülü Nesnelerin İnterneti bağlantılı cihazlar ve sensörler katmanına ihtiyaç duyuyor. Bu, binanın ısıtma, havalandırma ve klima sistemindeki enerji kullanımını takip eden akıllı devre kesicileri veya enerji sensörlerini içerebilir.

Akıllı bir bina daha sonra bu cihazları merkezi bina-yönetim sistemine bağlayan açık ve birlikte çalışabilir bir operasyon omurgasına ihtiyaç duyar.

Bu IP ve veri omurgası, enerji kullanımına ilişkin sürekli, gerçek zamanlı iç görü sağlamak için çok önemlidir. Enerji sorumluluğunu ve verimliliğini sağlamak için bina ve BT sistemlerinden gelen tüm verileri izlemelerine, ölçmelerine ve kontrol etmelerine olanak tanır.

Parmaklarının ucunda benzeri görülmemiş bir görünürlük düzeyiyle kuruluşlar, boşa harcanan enerjinin önemli alanlarını belirleyebilir ve bunları ortadan kaldırabilir.

Birkaç aylık bir süre içinde, hangi sistemlerin orta ila uzun vadede en kötü karbon suçluları olduğunu görebilecek ve herhangi bir atığı azaltmak için müdahale edebilecekler. Bu, şirket genelinde keyfi karbon azaltma programları yürütmekten çok daha az acı verici ve yıkıcı.

Ancak, bu dijitalleştirilmiş binalar sadece çevresel açıdan çekici değil. Kesilen iş ve potansiyel gelir kaybının ardından, önümüzdeki yıllarda işletmelerin pandemi sırasında maliyetleri düzene koyduğunu ve zararları geri aldığını göreceksiniz.

Enerji verimliliği buna yardımcı olabilir. Binalardaki enerji ve hizmet maliyetleri, sahipleri için önemli bir maliyet merkezidir.

Bu nedenle, inşaat şirketleri, yalnızca gezegeni kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda maliyetleri önemli ölçüde düzene sokmalarına yardımcı oldukları için müşterilere akıllı binalar lehine yapacakları ikili bir duruma sahip olacaklar.

Daha Yeşil Bir Gelecek Yeşil Binalarda Enerji Verimliliği

Yeşil Akıllı Binalar stokunda enerji verimliliği sorusu nihayet tüm ilgili tarafların dikkatini çekiyor. Sürdürülebilirliğe ek olarak, aynı zamanda ticari kiracılar, bina sahipleri ve inşaat firmaları için hesaplanabilir kârlı faydalarla da ilgilidir.

Gelecekte, sürdürülebilirlik çabaları, işletmelerin etkili değişiklikler yaparken başarılı olmalarını sağlamak için sektör genelinde daha işbirliğine dayalı hale gelmelidir.

UKGBC gibi kuruluşlar, daha çevreci bina uygulamalarına geçişlerinde her büyüklük ve aşamadaki inşaat şirketlerine destek sunuyor. Yakın gelecekte, endüstri çapında işbirliğinin daha yeşil bir dünyada inşaat firmalarının yaşayabilirliği üzerinde önemli etkileri olduğunu görmeyi bekleyebiliriz.

İnşaat firmaları, rekabetçi kalmak, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek ve yeni hükümet ve endüstri beklentilerini karşılamak için yeni yıla girerken akıllı bina teknolojisinin avantajlarına bağlı olacak.

İnşaat döngüsü boyunca karbon azaltımı, iş esnekliği ve rekabet gücü için önemli bir husus olacaktır. Dolayısıyla, başarılı firmalar artık yapılarını dijital öncelikli bir zihniyetle sıfırdan inşa etmeye başlayacak ve müşterilerinin karbon hedeflerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak.

Daha Fazlası İçin: Fotovoltaik PV Teknolojisi Dünyayı Fosilden Arındırabilir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu