Dijital Ekosistem

Ekosistem Nedir?

Dijital Ekosistem ‘e geçmeden önce Ekosistem ‘i inceleyelim. Sınırları belirtilmiş toprak parçası içerisinde canlı ve cansız varlıkların oluşturdukları sisteme “ekosistem” denir. Ekosistem, beslenme alışkanlıklarını yansıtan bir düzeni de temsil eder. Belirli bir bölgedeki ekosistem içinde bulunuyorsanız, oradaki Ekosistemin bir elemanı olursunuz.

Dijital Ekosistem Nedir?

Dijital Ekosistem ise doğal ekosistemlerden örnek alınarak oluşturulmuş sosyal-teknik bir sistemolojidir.

Artık dijital dönüşüm çağında yaşıyoruz. Hem işimize hem de günlük hayatımıza doğrudan etkisi olmakta. Bu dijital dönüşümler günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Davranışımızı değiştirdiğini söyleyebilirim. Her nasılsa daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmamıza, daha akıllı kararlar vermemize, bize bir şeyi hatırlatmamıza, her şeyden haberdar olmamıza vb. yardımcı oluyor.

Global Dijital sistem döngüleri sınırları zorlayarak devam ederken, bölgesel ağların kendi çevresinde; dijital işletmeler, dijital müşteriler ve dijital cihazlara erişen dijital ekosistemler oluşturmaktalar. Geçen yıllar, sosyal, mobil, analitik ve bulut sistemleri, dijital ekolojik dönüşümü yaratmak, pazarları yeniden düzenlemek ve çalışma-yaşam biçimimizi farklılaştırmak için bir araya gelmişlerdir.

Entegre bir dijital ekosistem, kuruluşların B2B, uygulama ve veri entegrasyonlarını tüm iş ağıyla birleştirerek dışarıdan uçtan uca iş akışları oluşturmasını sağlar.

Yeni Dijital Ekosistem modelleri, firmalar arasındaki rekabeti çeşitli yönlerden bilgilendirilmektedir. Firmalar kendi ağlarının çevresinde geniş bir yelpazede diğer şirketlere, sanal müşterilere ve sanal cihazlara erişen yeni bir Dijital Ekosistem bileşenlerinin elemanları olacaklardır.

Dijital Ekosistem Haritası

Tüm bağımlılıkların tanımlandığından ve kontrol edilebildiğinden emin olmak ekosistem oluştururken çok önemlidir. Dijital ekosistem haritası oluşturmak, güçlü bir ekosistem kurmanın anahtarıdır.

Dijital ekosistem haritası, organizasyon içinde kullanılan tüm dijital araçların ve platformların görsel bir diyagramıdır. Süreçleri, ekosistemin bölümleri arasında verilerin nasıl aktarıldığını ve sürecin otomatik veya manuel olup olmadığını gösterir.

Etkili olması için, haritalama aynı zamanda hangi sistemlerin şu anda bağlı olmadığını veya birbirleri arasında veri aktarabildiğini ve her bir sistemin kullanıcılarının kim olduğunu ve bunların bakımından kimin sorumlu olduğunu belgelemelidir.

Dijital İş Ekosistemi

Dijital İş Ekosistemi olgusunu Avrupalı araştırmacı ve uygulayıcılar tarafından yeni bir kavram olarak ileri sürülmüştür. Digital Ekosistemin genel olgusu rekabetçi, dağılmış pazarlarda dijital bilgi ve dijital iletişim teknolojileri tabanlı ürünlerin ve hizmetlerin önemsenmesi ve geliştirilmesini modellemek için yapılmıştır.

Dijital İş Ekosistemi kavramı Avrupa Birliği için belirlenen uyumlara ulaşmak için sürdürülebilirliğini organize eden, büyümeye ve daha uygun işlere ve sosyal içermelere sahip, İş Ekosistemi dünyasını tanıtmak için uygun görüldü.

Dijital İş Ekosistemleri, yapılan araştırmalarda Avrupada finanse edildi. Avrupa’daki Dijital İş Ekosistemi’ nin uygulanması için digital modellere ve digital teknolojilere odaklandı. Dijital İş Ekosistemleri misyonu, yerleri ve şekilleri önemsenmeksizin dijital iş amaçlı sosyoteknik sistemleri anlatmak için teknolojik dilde kullanılmaktadır.

Dijital Ekosistemler; harici ticaret ortakları, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, üçüncü taraf veri hizmeti sağlayıcıları, uygulamalar ve bunlarla alakalı tüm teknolojik sistemlerden oluşur. Birlikte çalışabilirlik, ekosistemin başarı anahtarıdır.

Güçlü Digital bilgi teknolojileri; sürekli ve sağlam işbirliğiyle şirketler arası ilişkiler geliştirmek için yeni bir görüş ve deneyim gerektirir. Bu nedenle önümüzdeki yıllar kaynaklarınız için Global Dijital İş Ekosistemi oluşturmak ve firmanızın inovasyon becerilerini geliştirmek zorundasınız.

Dijital Ekosistem Yönetimi

Dijital Ekosistem Yönetimi (DEM), dijital dönüşüm ve dijital ekosistemlerin entegrasyonuna yanıt olarak işletmeler için ortaya çıkan yeni bir disiplindir. DEY, diğer insanların yaratıcılığından ve diğer tüm mevcut kaynaklardan yararlanarak bir işi büyütmek için ekosistem kullanmaya odaklanır.

Başa dön tuşu