Endüstri

Pompa Hizalama, Pompa Hizalama Lazeri, Hizalama Araçları

Pompa Hizalama, Pompa Hizalama Lazeri, Hizalama AraçlarıPompa Hizalaması nedir? Eksiksiz bir kılavuz. Doğru pompa hizalaması yalnızca teknik bir gereklilik değildir. Ekipmanınızın ömründe ve genel işleyişinde somut iyileştirmeler sağlar.

Pompa Hizalama Nedir?

Pompa Hizalaması, bir pompanın ve tahrik motorunun konumlarını, dönme eksenleri mükemmel şekilde hizalanacak şekilde ayarlamaya yönelik hassas bir işlemdir. Bu hizalama, gücün motordan pompaya verimli bir şekilde aktarılması için gereklidir. Sistemin minimum mekanik stresle sorunsuz çalışmasını sağlar.

Şaft Hizalanması

Şaft hizalaması, pompa sistemlerinin operasyonel verimliliği açısından çok önemlidir. Makine normal koşullar altında çalışırken, bitişik iki milin dönme eksenlerinin aynı doğrultuda olduğunu doğrular.

Açısal veya paralel olsun yanlış hizalama, çeşitli mekanik sorunlara ve verimsizliklere yol açabilir. Şaftların hizalanmasıyla ilgili tipik bir adım adım görünüm aşağıda verilmiştir:

 1. İlk inceleme: Pompayı ve motoru iyice inceleyerek başlayın. Hizalamayı etkileyebilecek aşınma, yanlış kurulum veya hasar belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Tüm bileşenlerin sağlam ve iyi durumda olduğundan, ayrıca cıvataların erişilebilir olduğundan ve kaplinlerin iyi durumda olduğundan emin olun.
 2. Kaba hizalama kontrolü: Çift lazerli hizalama aracı kullanıyorsanız, kaba bir hizalama elde etmek için öncelikle diğer hizalama tekniklerini kullanmanız gerekir. Bu ilk adım, önemli hizasızlık sorunlarının belirlenmesine ve hassas aletler kullanılmadan önce milleri hizalamaya yaklaştırmak için ön ayarlamaların yapılmasına yardımcı olur.
 3. Hassas aletlerle ölçüm yapın: Tek bir lazer hizalama aleti kullanıyorsanız, kaba bir hizalamayla başlamanıza gerek yoktur. Tek lazerli hizalama sistemleri, yatay ve dikey düzlemlerde veri sağlayarak yanlış hizalamayı hassas bir şekilde ölçer. Lazer hizalama araçları doğru ölçümler girmenizi gerektirir.
 4. Ayarlamalar yapın: Hassas ölçüm verilerine dayanarak, termal büyümeyi dikkate alarak sürücünün (genellikle motorun) konumunu ayarlayın. Bu, aksak ayak sorununu çözmeyi, makineleri yatay veya dikey olarak kaydırmayı içerebilir. En iyi uygulama, yatay hizalamaya başlamadan önce dikey hizalamayı çözmektir. Ancak kaliteli bir lazer hizalama aracı size canlı hareket verileri sağlayacaktır. Bu, dikey hizalama için makine ayaklarının altına şimler ekleyerek veya çıkararak ve istenen hizalamayı elde etmek için cıvataları sıkarak veya gevşeterek gerçekleştirilir.
 5. Son doğrulama: Ayarlamalardan sonra, hizalamanın üreticinin önerdiği toleranslar dahilinde olduğundan emin olmak için yeniden ölçün. Tekrarlanabilir sonuçların doğrulanması, hizalama sürecinin başarılı olduğunu doğrulamak için kritik öneme sahiptir. İstenilen hizalama elde edilene kadar ayarlamaları gerektiği kadar tekrarlayın.

Pompa Hizalama Teknikleri

Etkili pompa hizalaması, her biri farklı durumlara ve hassasiyet seviyelerine uygun olan çeşitli teknikleri içerir:

 • Düz kenar ve sentil yöntemi: Hizalamayı manuel olarak kontrol etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Kaplin boyunca düz bir kenar yerleştirin ve aralarındaki boşluğu ölçmek için sentil kullanın. Bu yöntem basittir ve minimum düzeyde ekipman gerektirir, ancak diğer yöntemlere göre önemli ölçüde daha az doğru olma eğilimindedir.
 • Kadranlı gösterge yöntemi: Bu daha gelişmiş teknik, hassas hizasızlık ölçümleri için kadranlı göstergeleri kullanır. Radyal ve eksenel hareketi ölçmek için pompa ve motor millerine bir veya iki ibreli göstergenin monte edilmesini içerir. Kadranlı gösterge yöntemi son derece hassastır ve hem paralel hem de açısal yanlış hizalamayı tespit edebilir. Bununla birlikte, deneyimin yanı sıra, ölçüm sürecine ilişkin önemli bir beceri ve anlayış gerektirir.
 • Lazer hizalama sistemleri: En gelişmiş ve verimli teknik, şaft hizalamasını ölçmek için lazer ışınlarını ve sensörleri kullanır. Lazer hizalama araçları yüksek hassasiyet, hızlı kurulum ve yorumlanması kolay sonuçlar sunarak optimum hizalama sağlamak için idealdir. Hizalama süresini önemli ölçüde azaltabilir ve doğruluğu geliştirebilirler, bu da onları birçok profesyonel için tercih edilen bir seçenek haline getirir. Bu seçenek sınırlı uzmanlık için tercih edilen yöntemdir.

Pompa Hizalaması Faydaları

Doğru pompa hizalaması yalnızca teknik bir gereklilik değildir. Ekipmanınızın ömründe ve genel işleyişinde somut iyileştirmeler sağlar.

Pompa yanlış hizalamasını düzeltmenin başlıca faydalarından bazıları şunlardır:

 • Optimize edilmiş operasyonel verimlilik: Doğru hizalama, enerji kaybını en aza indirir ve pompaların en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlayarak elektrik tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltır.
 • Geliştirilmiş ekipman ömrü: Doğru hizalama, şaft, yataklar ve contalar üzerindeki mekanik gerilimi azaltarak bu bileşenlerin ömrünü uzatır. Sonuç olarak, ekipmanın genel hizmet ömrü artar.
 • Geliştirilmiş sistem güvenilirliği: Doğru hizalama, mekanik arızaların, beklenmeyen arıza sürelerinin ve güvenlik tehlikelerinin olasılığını azaltır. Bu daha güvenilir ve tutarlı bir çalışmaya yol açar.
 • Gürültü ve titreşim azaltma: Doğru hizalama, ekipmanın ürettiği titreşimleri ve gürültü seviyelerini önemli ölçüde azaltarak daha güvenli bir çalışma ortamına katkıda bulunur.

Pompa Hizalama Kontrol Listesi

Kapsamlı ve etkili bir pompa hizalama süreci sağlamak için bu kontrol listesindeki öğeleri göz önünde bulundurun:

 • Kilitleme/Etiketleme (LOTO) prosedürleri: Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce tüm ekipmanların uygun şekilde kapatıldığından ve kilitlendiğinden emin olarak daima güvenlik protokollerine uyun.
 • Ekipmanın durumunu inceleyin: Pompayı, motoru ve ilgili bileşenleri, hizalamayı etkileyebilecek herhangi bir hasar, aşınma, yanlış kurulum veya boru gerilimi belirtileri açısından inceleyin.
 • Alet kalibrasyonunu doğrulayın: Tüm aletlerin, özellikle de lazer hizalama aletleri gibi gelişmiş cihazların doğru şekilde kalibre edildiğinden ve beklendiği gibi çalıştığından emin olun.
 • Taban ve temel kontrolü: Hizalama doğruluğunu etkileyebileceğinden taban plakalarının ve temellerin durumunu stabilite ve bütünlük açısından değerlendirin.
 • Cıvata ve kaplin muayenesi: Hizalama işleminde yer alan tüm cıvataların ve kaplinlerin sıkılığını ve durumunu inceleyin. Cıvata bağlı koşulları kontrol edin.
 • Temizlik ve engellerin kaldırılması: Tüm bileşenleri temizleyin ve hizalama işlemini engelleyebilecek her türlü kalıntı veya engeli kaldırın.
 • Kayıt tutma: Gelecekteki referans ve bakım planlaması için tüm ölçümleri, ayarlamaları ve son hizalama değerlerini belgeleyin.

Bu ayrıntılı adımları ve hususları takip etmek, pompaları hassas bir şekilde hizalamanızı sağlar. İlk seferde doğru yapmak, pompa sistemlerinin verimliliğinin, güvenilirliğinin ve uzun ömürlülüğünün artmasını sağlar.

Pompa Hizalama Araçları ve Pompa Hizalama Lazeri

Pompa Hizalaması, çalışma koşullarında dönme merkezlerinin aynı doğrultuda olmasını sağlamak için bir pompanın sürücüsüne (tipik olarak bir elektrik motoru veya türbin) göre göreceli konumlarının ayarlanması anlamına gelir. Verimli çalışma, aşınma ve yıpranmayı en aza indirme ve ekipmanın ömrünü uzatma için doğru hizalama kritik öneme sahiptir.

Pompa Hizalama Araçları, temel el aletlerinden gelişmiş hassas aletlere kadar çeşitlilik gösterir. Onlar içerir:

 • Düz Kenar ve Filer Göstergeleri: Temel görsel ve dokunsal kontrol araçları, ilk kaba hizalama için uygundur.
 • Ters İbreli Göstergeler: Pompa ve motor milleri arasındaki açısal ve paralel yanlış hizalamayı ölçen hassas aletler. Çok yönlüdürler ancak manuel hesaplamalar ve ayarlamalar gerektirirler.
 • Lazer Hizalama Araçları: Bunlar, hizalama teknolojisindeki en son teknolojiyi temsil eder ve yüksek doğruluk, hız ve kullanım kolaylığı sunar. Lazer sistemleri, sensörler tarafından algılanan bir ışını yansıtarak hizalama durumu hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlar. Özellikle karmaşık hizalamalar için etkilidirler ve yüksek operasyonel standartların korunmasında vazgeçilmezdirler.

Pompa hizalama lazer teknolojisi, hassasiyeti ve kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkıyor. Lazer hizalayıcılar, pompa ve motor millerinin hizalamasını doğru bir şekilde ölçmek için bir lazer ışını ve bir dizi dedektör kullanır. Bu yöntem, hassas hizalama için anında geri bildirim ve ayrıntılı talimatlar sağlayarak hizalamayı basitleştirir. Temel avantajlar şunları içerir:

 • Hızlı kurulum ve ölçüm.
 • Yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik.
 • Dijital okumalar ve yönlendirme sayesinde minimum kullanıcı hatası.
 • Bakım kayıtları için zaman içinde hizalama verilerini saklama ve izleme yeteneği.

Pompadaki Yanlış Hizalamayı Nasıl Düzeltirsiniz?

Pompanın yanlış hizalamasını ölçtükten sonra hatayı düzeltmek için uygulamanız gereken bir dizi adım vardır.

Yanlış hizalamanın düzeltilmesi, pompanın veya motorun konumunun, miller doğru şekilde hizalanıncaya kadar ayarlanmasını içerir. İlk ölçümlerinizi gerçekleştirdikten sonra süreç genellikle şu adımları takip eder:

 1. Motor rakorlarını gevşetin: Ayarlamayı mümkün kılmak için motor rakorları üzerindeki cıvataları gevşeterek başlayın.
 2. Konumu ayarlayın: Yanlış hizalama ölçümlerine göre motorun konumunu ayarlayın. Bu, motor ayaklarının altına şimler ekleyerek veya çıkararak yanlara, ileri/geri kaydırmayı veya yüksekliğini değiştirmeyi içerebilir.
 3. Yeniden sıkın ve yeniden kontrol edin: Ayarlamalar yaptıktan sonra motor takozlarını yeniden sıkın ve seçtiğiniz aleti kullanarak hizalamayı yeniden kontrol edin. Bu işlem hizalamanın hassas olmasını sağlar.
 4. İnce ayar: Küçük ayarlamalar için, motorun konumuna ince ayar yapmak üzere kriko vidaları veya benzer aletler kullanın.
 5. Hizalamayı doğrulayın: Hizalama kabul edilebilir sınırlara geldiğinde her şeyin doğru şekilde hizalandığından emin olmak için son bir kontrol yapın. Tüm bileşenlerin güvenli bir şekilde sabitlendiğini doğrulayın.

Hassas lazer hizalama araçları kullanılarak uygun pompa hizalamasının uygulanması, pompa sistemlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini artırır. Bu, bakım maliyetlerini ve arıza süresini önemli ölçüde azaltır. Düzenli kontroller ve bakım aynı zamanda ekipmanın uzun ömürlü olmasını ve optimum çalışma performansını sağlar.

Pompa Hizası Ne Sıklıkta Kontrol Edilmelidir?

Pompa hizalamasının ne sıklıkta kontrol edilmesi gerektiğini belirlerken göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır. Bunlar arasında pompanın çalışma ortamı, kullanım yoğunluğu ve fonksiyonunun kritik yapısı yer alır.

Ekipmanınızın optimum performansını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için bu genel yönergeleri takip edebilirsiniz:

 1. İlk hizalama: Yeni bir pompa kurarken veya mevcut ekipmana önemli bir bakım yapıldıktan sonra daima hizalama yapın.
 2. Periyodik kontroller: Çoğu endüstriyel uygulama için yılda en az bir kez hizalamanın sağlanması önerilir. Ancak titreşimin yüksek olduğu, termal genleşmenin olduğu veya pompaların sürekli olarak ağır yük altında çalıştığı ortamlarda daha sık kontroller (örneğin yılda 2 veya 3 kez) gerekli olabilir.
 3. Önemli olaylardan sonra: Pompanın konumunu veya durumunu etkileyen herhangi bir olaydan sonra hizalamayı kontrol edin. Bu, sismik bir olaydan sonra veya pompa veya motorun herhangi bir nedenle hareket ettirilmesi durumunda önemli ekipman revizyonlarını içerir.
 4. Yanlış hizalama işaretleri: Bu programlı kontrollerin dışında, çalışma sırasında yanlış hizalama belirtileri olup olmadığını izleyin. Yanlış hizalamanın göstergesi olabilecek alışılmadık titreşimlere, sık kaplin arızalarına, beklenmeyen seslere, erken yatak arızalarına veya pompa performansındaki düşüşlere karşı dikkatli olun.

Titreşim analizi ve diğer kestirimci bakım teknikleri, bir pompanın yanlış hizalanıp hizalanmadığının belirlenmesine de yardımcı olabilir ve daha duruma dayalı bir bakım planı yapılmasına olanak tanır.

Farklı Pompa Hizalama Türleri Nelerdir?

Pompa hizalaması, her biri belirli hizalama zorluklarını ve hedeflerini ele alan çeşitli tiplerde sınıflandırılabilir. İki ana kategori açısal ve paralel yanlış hizalama veya ikisinin birleşimidir:

 • Açısal yanlış hizalama: Bu, pompa ve motor millerinin merkez çizgileri açılı olduğunda meydana gelir. Küçük bir açısal farklılık bile yataklarda ve contalarda ciddi aşınma ve yıpranmaya yol açarak pompa sisteminin verimliliğini ve ömrünü azaltabilir.
 • Paralel (ofset) yanlış hizalama: Bu senaryoda, miller paraleldir ancak birbirinden kaydırılmıştır, bu da merkez çizgilerinin çakışmadığı anlamına gelir. Bu tür bir yanlış hizalama, eşit olmayan yük dağılımına ve pompa ve motor üzerinde artan strese neden olabilir.

Genel olarak açısal veya paralel hizalama bozukluklarını düzeltirken iki tür hizalamadan birini gerçekleştirirsiniz:

 1. Yatay Hizalama: Şaftları yatay düzlemde hizalamak için ayarlamalar yapılır; bu genellikle motorun veya pompanın yanal hareketini gerektirir.
 2. Dikey Hizalama: Bu, şaftları dikey olarak hizalamak için genellikle makine ayaklarının altına şimler ekleyerek motorun veya pompanın dikey konumunun ayarlanmasını içerir. En iyi uygulama, yatay hizalama üzerinde çalışmadan önce dikey hizalamayı çözmektir. RotAlign Touch gibi gelişmiş bir lazer hizalama aracı, şaftın tek bir dönüşüyle ​​her ikisini de yapmanıza yardımcı olabilir.

Hizalama Yöntemi Türleri:

Jant ve yüz yöntemi: Açısal ve ofset kaçıklıklarını belirlemek için kaplinin kenarından ve yüzünden ölçümlerin alındığı geleneksel bir yöntem.
Ters kadranlı gösterge yöntemi: Bu yöntem, yanlış hizalamayı ölçmek için birbirine 180 derece açıyla yerleştirilmiş iki kadranlı göstergeyi kullanır ve her iki yanlış hizalama türünü aynı anda tanımlayabilir. Ancak bu yöntemin uygulanması ciddi bir deneyim gerektirir.
Lazer hizalama: En gelişmiş ve doğru yöntem olan lazer hizalama, açısal ve paralel yanlış hizalamaları hassas bir şekilde ölçmek ve düzeltmek için lazer ışınlarını ve dedektörleri kullanır.

Her pompa hizalama ve yönteminin kendine özgü uygulaması, avantajları ve sınırlamaları vardır. Doğru tipin ve yöntemin seçilmesi, gereken hassasiyet, pompanın çalıştığı ortam ve bakım faaliyetleri için mevcut kaynaklar dahil olmak üzere pompa sisteminin özel gereksinimlerine bağlıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu